Popüler Yeniler
Reklamlar

Cehennemde Azap Görecek 6 Kadın ÖzelliğiAllah insanları imtihana tabi tutuyor. Bu 6 özelliğe sahip kadınların Cehennemde azap göreceğini Peygamberimiz bildiriyor. Allah bizi bunlardan korusun.Bir gün Fatıma validemizle birlikte Resulüllah huzuruna giren İmam-ı Ali , Nebiyy-i Ekrem efendimizi sürekli göz yaşı -Ya Resulullah , sizi böyle göz yaşı dökmeye sevk eden hadise nedir ? Ne için böyle coşkun ağlıyorsunuz ?

-Ya Ali , Mi raç gecesinde Rabbim bana Cehennem in ( küçük ) suretini gösterdi . Orada yanacak kadınların misallerini gördüm . Çeşitli azaplarla tazip olunuyorlardı . Onun için göz yaşı dökmekteyim .

-Nasıl azap görüyorlardı ya Resulallah ? Efendimiz şöyle anlatır :döker halde görünce üzülüp sorar :

-Bir kadın gördüm saçlarından asılmış sallanıp duruyordu .
-Bir kadın gördüm , dilinden asılmış ağzından da katran dökülüyordu .
-Bir kadın gördüm , göğsünden asılmış feryat ediyordu .
-Bir kadın gördüm , ayakları göğsüne , elleri başına bağlanmış , çevresinde yılan ve akrepler dolaşıyordu .
-Bir kadın gördüm , gövdesi eşek , başı da hınzır başı gibi .
-Bir kadın gördüm , köpek şekline çevrilmiş ağzından ateş dökülüyordu . Meleklerde dökmemesi için ateşten kamçılarla vuruyorlardı.Daha fazla sabredemeyen Fatıma validemiz de Resül ( s . a .v . ) gibi göz yaşı dökmeye başlarken ; sormaktan da kendini alamaz :

-Ya Resulallah , bu kadınların amelleri neydi , hangi hal ve tutumlarından dolayı böyle azap görmekteydiler ?
İstikbalde vaki olacak hallerin aynını bir sinema şeridi gibi müşahede eden Resulallah ( s . a . v . ) şöyle haber verir .
-Ya Fatıma , bunların böyle cezaya çarpılmalarına dünyadaki şu amelleri , şu tutum ve hareketleri sebep oluştur ,

der ve şöyle sıralar :

1 .Saçından asılı kadının günahı , saçını örtmeyişi , namahremden korunmayışıdır . Örtmekte bir marifet miymiş , demesidir .

2 . Dilinden asılı kadının günah ve hatası ise , diliyle kocasına eziyet edip bezdirmesi , ona cevap hakkı vermemesidir .

3 . Göğsünden asılı kadının günah ve kusuru ise , kocasının yatağından kaçması , onu yanından uzaklaştırmasıdır.

4 . Ayakları göğsünde , elleri de boynuna bağlı bulunan kadının günahı da , gusülsüz gezmesi cenabetten yıkanmamasıdır . Muayyen halden sonra da gusletmeyi terk etmesi gusül abdestini hafife alıp ibadetlerini yapmamasıdır .5 . Bedeni eşek , başı da hınzır başı gibi olan kadının günahı da , devamlı yalan söylemesidir .

6 . Köpek şekline benzeyen ve ağzından ateş kusan kadının günahına da gelince , korkunç derecede komşuya haset yapması , çekememezlik halinde olması , hep komşunun ayıp ve kusuruyla meşgul olmasıdır.

Resül Efendimiz daha sonra kızına şöyle buyurdu:

-Kızım Fatıma , kocasına haksız yere isyan edip , eziyette bulunan kadınlara acıyorum . Onlara çok yazık . Yapmasınlar bunları . İbadetlerini yapsın , tesettürlerine riayet etsinler .EN KÖTÜSÜ NEDİR ? Resulü Ekrem ( s . a . v . ) sordu:

Kadınlarınızın azdığı, gençlerinizin isyana daldığı ve sizler cihadı terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur ?

Ashab : Böyle şey olacak mı diye sorunca ( Allah ) Resulü Evet , varlığımı kudret elinde tutan (Allah )a yemin ederim ki daha kötüsü olacaktır buyurdu.

Ashab : Daha beteri nedir diye sordu . Resulallah evet diyerek şöyle konuştu:

Ya Maruf ile emredip, münkerden nehyetmediğiniz zaman haliniz nice olacak ?

Ashab iyice şaşırmıştı Böyle şeyde mi olacak diye sorduklarında ( Allah ) Resulü Evet olacak dedikten sonra şunları söyledi : Evet , nefsim kudret elinde olan ( Allah )a yemin ederim ki bunun daha fenası da olacaktır . ( Allah ) teala şöyle buyuruyor : Zatıma kasem ettim , onlara öyle bir fitne ve bela veririm ki halim olanları da şaşırır

Haber Kaynağı: haberoku24.com